bird-1
bird-2
bird-2
הסיפור שלנו

הסיפור שלנו

מחלבת טרה הוקמה ב-1942 בתל אביב ועם הזמן הדרימה לאדמת הנגב בנתיבות. מאחורי כל הטריות המוקפדת של טרה, עומדים מאות עובדים ויושבים עשרות נהגי משאיות, שדואגים שהמוצרים שלנו יגיעו אליכם בשיא הטריות, שיא הרעננות ושיא הטעם, ישר מהמחלבה!

“טרה אגודה יצרנית חקלאית שיתופית בנחלת יצחק" נוסדה ב-1942 על ידי קבוצה של שבעה רפתנים מנחלת יצחק. בתחילת דרכה שיווקה המחלבה חלב טרי לשתייה ברחבי תל אביב.
סיפור 1
במחלבה נוצרו עודפי חלב,
אשר הביאו את המחלבה לייצור מוצרי חלב נוספים, כך גדלה וצירפה שישים ושלושה רפתנים נוספים מרחבי הארץ.

הקבוצה החדשה קנתה חווה בשטח של 56 דונם בנחלת יצחק, רכשה מכונות והחלה בייצור סדיר של תוצרת חלב טרייה.

עם השנים התפתחה המחלבה,
בנתה מערך הפצה גדול, הגדילה את נקודות המכירה ואת המפעל,
ורכשה מכונות פיסטור חדשות
ומערכת ייצור מתקדמת.

סיפור 3
כמחצית מכמות החלב מגיעה
מרפתות קיבוציות, ומחצית ממושבים.
טרה שומרת על קשר הדוק ואישי
עם ספקי החלב. ליווי מקצועי, תקשורים
ואתר היצרנים המתקדם בענף.
סיפור 4
Truck Image
בשנת 2004 נרכשה "טרה" על ידי
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים,
זכיינית קוקה-קולה בישראל.
סיפור 5
ב-2014 פתחנו באופן רשמי
את משכננו החדש בנגב הצפוני,
בסמוך לנתיבות.
סיפור 6
cow-style smile-style flower-style