image
null
null
null
null
null
null
null
null
image
cow-style smile-style flower-style

הסיפור שלנו

bird-1
bird-2
bird-2
הסיפור שלנו

הסיפור של מחלבת טרה מתחיל ב- 1942 עוד לפני קום המדינה, כאשר מספר רפתנים התאגדו והקימו מחלבה קטנה ואיכותית
 
בלב תל אביב. את הידע הרב והמומחיות שצברו העבירו בין משפחות הרפתנים מדור לדור. מאז ועד היום, אנו במחלבת טרה, מונחים על ידי שאיפת הלב שלהם –לספק מוצרים טריים ואיכותיים ישר מהמחלבה.  
בדומה לחזונו של דוד בן גוריון, החלטנו בשנת 2014, לחנוך את מחלבת טרה החדשה, מהמתקדמות במזרח התיכון, ולמקם אותה בנתיבות שבנגב הצפוני.

homepage-cow