מדיניות משולבת

 

מדיניות מערכת הניהול המשולבת (איכות, בטיחות מוצר, איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה).

הנהלת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים – חטיבת החלב (מחלבת טרה) שמה כמטרה ראשונית להיות המחלבה האיכותית ביותר, אשר מוצריה יהוו יתרון תחרותי בענף החלב במדינת ישראל, וכן רואה חשיבות רבה במתן מענה לסביבה הגלובאלית המשתנה.  על כן החליטה ליישם את מערכת הניהול המשולבת על פי דרישות תקן ת"י: ISO 9001:2015  לניהול איכות, ת"י 22000 ISO (הכולל את עקרונות ה – HACCP) לניהול בטיחות המוצר, דרישות HACCP שו"ט למחלבות המאושרות ליצוא, ת"י 14001:2015 לניהול הסביבתי, ת"י 18001:2007 לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית, ת"י 9301 לבטיחות בתעבורה וכן דרישות חברת "מולר".

הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בדרישות כל דין (תקנים, תקנות, צווים וכל דין אחר), החלות על מוצריה בתחומי האיכות ובטיחות המוצר ועל פעילותה בתחומי שמירה על הסביבה וחתירה לצמצום זיהום סביבתי על ידי מניעת זיהום אויר ,קרקע ושפכים הגנה על בטיחות ובריאות עובדיה.

ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד בתחומי האיכות ובטיחות המזון, הסביבה, הבטיחות והבטיחות בתעבורה שיתבסס על סקרי סיכונים וקביעה תקופתית של מטרות, יעדים ותוכניות עבודה. כל זאת, במטרה להבטיח את שביעות רצון לקוחותיה, שמירה על בטיחות ובריאות עובדיה, ולצמצם פגיעה בסביבה בהתאם ליעדי הארגון.

מערכת הניהול המשולבת בארגון תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת עדכונה, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות ההנהלה ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.

 

ההנהלה מתחייבת ליצירת תרבות ארגונית הדוגלת בשמירה על עקרונות האיכות שהוזכרו לעיל ע"י חינוך, הדרכה, תרגול המשאב האנושי ושילובו בבניית מערכת הניהול ויישומה. הנהלה תפעיל כלים פרואקטיביים כדרך חיים וכחלק מהתרבות הארגונית בצורה שקופה וברורה.

אני מאמין כי מדיניות זאת תבטיח צמיחה ורווחיות לחברה, וכן רווחה והבטחת פרנסה לעובדיה.

טל רבן

מנכ"ל החברה

תפריט נגישות